2015. március 30., hétfő

Határtalanul áhitat 13. hét13. hét        

"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 

Március 30 – Április 3.

Lukács 17 – Jézus az Isten felé teljesített szolgálatról beszél és meggyógyít 10 leprást
-          Hogyan magyaráznád a 7-10 verseket és hogyan alkalmaznád őket a saját életedre?
Lukács 18 – Jézus megáldja a gyermekeket, szól haláláról  és figyelmeztet a tulajdonhoz való ragaszkodásról
-          Tévedésben volt a farizeus a 9-14 versekben, aki elbizakodottan imádkozott, felmagasztalta  és másokhoz hasonlította magát?
-          Van- e különbség a gyermeteg és a gyermeki viselkedés között?
Lukács 19 – Zákeus története és példázat a 10 mináról
-          A minák példázatának okát a 11-27 tartó igeszakaszban olvashatjuk, ami önmagában is érdekes, ahogy az is, hogy ki volt a Király, kik a szolgák és kik voltak az alattvalók?
-          Mialatt Jézus szamárháton vonult kik imádkoztak hangosan a tömegben Isten dicsérve? Mit gondolsz, hányan voltak?
Lukács 20 – Jézus hallgat a kétségeiről és tovább tanít
-          A főpapok és írástudók megértik, hogy a 9-19 tartó igeszakaszban elhangzó példázat ellenük szól, de te és én hogy illünk bele ebbe a képbe?
-          A fejezet egy nagyon szigorú figyelmeztetéssel ér véget” Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.” Vegyük ezt szó szerint? Hogyan kezeljük?
Lukács 21 – Jézus arról beszél, hogy adakozásunk mennyire viszonyítható a körülményeinkhez
-          Összehasonlítjuk-e adakozásunkat (idő,pénz,lehetőségek) azzal, amit másoktól kapunk?
-          Megítélhetünk-e másokat az alapján amit adnak?
-          Az 5-38 igeversek „az idők jeleirőlszólnak. Megértjük-e, hogy ezek a versek, valóban miről szólnak? Meg akarjuk érteni? Számít ez egyáltalán?
-          Mi szól a megértés mellett és ellene?
Gyermekeknek való:
Zákeus története – Lukács 19:1-9
Bár Zákeus nem mindig cselekedett helyesen Jézus mégis vele étkezett és a barátja kívánt lenni. Ő a mi barátunk is szeretne lenni, bár nem mindig döntünk bölcsen. A Jézussal való találkozása után Zákeus megváltozott: Megbánta azt, hogy igazságtalan volt az emberekkel és jóvá akarta tenni. Tanulmányozd a következő eseteket és gondolkodj el rajta, hogyan lehetne jóvá tenni a történéseket. Elő is adhatod a barátaiddal vagy a családod tagjaival, aztán vitassátok meg, hogyan segíthet Jézus átalakítani a gondolkodásunkat, ha a barátjává válunk.
-          Elfelejtesz ebédet vinni az iskolába és elveszed a testvéredét, amikor az nem figyel oda.
-          Eltöröd egy barátod játékát és az egyik osztálytársadra fogod rá.
-          Nem figyelsz anyukádra, amikor megkér, hogy takarítsd ki a szobádat.
-          Gonosz dolgot mondasz valakiről és ezért a többiek kinevetik.

2015. március 27., péntek

Farsang a Miskolci Gyülekezetben

Farsang a  Miskolci Gyülekezetben

Február végén farsangi mulatságot tartottak a miskolci gyülekezetben. 60-70 fő hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyermek és családja vett részt a rendezvényen, ahol az istentisztelet mellett kis fogadással és ajándékokkal örvendeztették meg a gyülekezet munkatársai a gyerekeket.

A farsangot megelőző héten kézműves foglalkozást tartottak, ahol a gyerekek saját kezükkel készíthettek álarcot és jelmezt maguknak. A fiatalok színes és fantáziadús alkotásokkal gyönyörködtették meg magukat és családjukat, a jó hangulatú, vidám, zenés eseményen az ajándékok sem maradtak el…J

A kellemes hangulatról az alábbi képek is tanúskodnak.

2015. március 25., szerda

Tisztítószeres Nap a Válaszút Házában

Hogyan szoktunk elkezdeni egy évet?
"Tisztítószeres Nap" a Válaszút Házában

Ez elég változó. Vannak, akik célok egész csokrával indul neki az évnek. Kisebb vagy nagyobb célokkal. Van köztük esetleg olyan cél is, aminek már nagyon rég be kellett volna követleznie, és amelyekhez olyan belső, rejtett erőket kell mozgósítanunk, amelyeket már réges rég elő kellett volna hívnunk. Mert tudjuk, hogy ideje lenne már azokat a kitűzött célokat elérni. Ez jó. Mások azt mondják, hogy egy alapos számadás elkészítése nélkül nem lenne érdemes nekikezdeni az előttük álló évnek. Szerintük egy belső leltár birtokában sokkal reálisabban látja magát az ember. Vagyis, hogy mit ért el az elmúlt egy évben, mit szeretett volna, mivel lett gazdagabb, és mi az amit biztos másképp csinálna. Egyszóval mi az, ami sikerült és mi az, ami nem. Ez is jó.Megint mások nem számolnak sem előre, sem visszafelé. Látják maguk előtt azokat legfőbb célokat, amiket el akarnak érni. És szépen lassan egyik lépést a másik után megtéve haladnak a cél felé.


Mi, a Fény Házában hasznos háztartási ismeretekkel gazdagodtunk a Válaszút Háza Női Rehabilitációs Intézmény által szervezett alkalom keretén belül. Néhány igen egyszerű, a patikában is könnyen beszerezhető alapanyag összevegyítéséből házi készítésű mosószert főztünk. A folyékony mosószer mellett szódabikarbónából, cukorból és egy kis olívaolajból bőrradír is készült.De olyan más hasznos információkkal is gazdagabbak lettünk, hogy a fedő nélküli főzés három- negyszeresére növeli az energiafelhasználást. Vagy, hogy az odakozmált lábosok, tepsik súrolásához a szódabikarbóna nagyon jó. Közben a gyerekek sem unatkoztak. Korosztály szerint két csoportra lettek osztva, hogy életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltsággal tölthessék az idejüket. A kisebbek színes gyurmákkal kezdték el az alkalmat, amit rajzolás, repülőgép hajtogatás és hajítás követett.


A gyurmáknak akkora sikere volt, hogy a nagyobbak érdeklődését is feleltette. A nagyoknak egy kicsit nehezebb, kreatív képességüket kiaknázó foglalkozást találtak ki vendégeink. WC-papír gurigából távcsövek, és különböző alakot ábrázoló tolltartók és asztaldíszek készültek. És a nagyok elég nagyok és kíváncsiak is voltak arra, hogy édesanyáik asztalán mi is készül, mik azok a furcsa illatok és készítmények. Az alkalom csúcspontja az édesanyák által saját kézzel, saját célra és saját maguknak készített folyékony mosószer kifőzése volt. De nem csak a tevékenység közben megélt jó hangulat vagy új ismeretek miatt volt így, hanem abból az izgalomból is, hogy vajon milyen is lesz az a mosószer.

2015. március 23., hétfő

Határtalanul áhitat 12.hét12. hét
 "The Whole World Reading" Olvas az egész világ  

Március 23 – 27.Lukács 12 – Jézus példázata a bolond gazdagról és arról, hogy legyünk készek az Úr visszajövetelére
-          Több ezren gyűltek össze Jézust látni. Lehet ez a Lukács evangéliumának 10 részében említett hetvenkét tanítvány szolgálatának az eredménye?
-          A 7. versben az olvasható:”Ne féljetek!” Ez összeegyeztethető az előző igeversben adott tanáccsal , mely az Úr „félelmére” vonatkozik?
-          Mi a 35-46 versekből álló igeszakaszban olvasható tanítás lényege?

Lukács 13 – Jézus még több példázatot mond és szombaton meggyógyítja a görnyedt asszonyt
-          Csak rossz emberekkel történnek rossz dolgok? Ha igen mit sugallnak az 1-5 versek?
-          Milyen módon hasonlít Isten országa a mustármaghoz, vagy a kovászhoz?
-          Miért hasonlítja Jézus az üdvösséget a szoros kapuhoz? ( 22-30. versekből álló igeszakasz)

Lukács 14 – Jézus megmagyarázza a szombat jelentését és még több példázaton keresztül tanít
-          Hogyan magyarázhatjuk a nagy vacsorát? (15-24. versekből álló igeszakasz)
-          A zsidók szövegkörnyezetében a 26. vers azt jelenti, hogy kevésbé szeressünk? Ez a magyarázat segít a valódi megértésben?

Lukács 15 – Jézus tanítása arról, hogy minden elveszett lélek fontos
-          Mennyire tartod fontosnak, hogy mások megmentésén fáradozz? (1-10. versekből álló igeszakasz)
-          Ha egy elveszett bárány vagy drahma „megtaláltatik” lehetséges, hogy újra elvesszen?
-          Mit gondoltok kit képvisel az apa és a két fiú? (11-32. versekből álló igeszakasz)

Lukács 16 – Jézus elmondja a gazdag és Lázár történetét
-          Hogyan tudjuk magyarázni a hamis sáfár példázatát?
-          A gazdag és Lázár története arról szól, hogy mit kell tennünk az életben. Mit mond el a síron túli életről?

Gyermekek feladata:
Egy bárány, egy pénzdarab, két fiú
Lukács 15:1-32
Az elveszett bárány, a pénz, a tékozló fiú története arra emlékeztet minket, hogy Isten és a menny hatalmasan ünnepli azt, aki Jézust választja és követi.
-          Keress egy kis dobozkát vagy edénykét amiben néhány dolgot összegyűjtesz a héten, ahhoz, hogy segítsen az elmélkedésben és imában ezen a héten.
-          Keress – mint a bibliában is –néhány dolgot , például egy pamut labdát vagy gyapjút a bárány szimbolizálásra, pénzérmét, kavicsot a drahmákra, két ágacskát vagy jégkrémes pálcikát a két fiú ábrázolására.