2015. augusztus 23., vasárnap

Határtalanul áhitat 34 hét2015.  Augusztus 24 – 28.

Pál levele a Galatákhoz 4 – Pál nyugtalansága a galaták miatt


-         
          Van további bizonyíték, hogy a Pál testébe adatott tüske, amire a 2 Korinthus 12-ben is utal  a rossz látása volt? (15.igevers)
-           Lehet ez a következménye az átmeneti vakságának, amikor Pál az első elhívását kapta? (Apostolok cselekedete 9)
-          Pál beszél a visszaesés valóságos lehetőségéről, a megszentelődés örömének elvesztéséről és az üdvösségtől való elfordulástól. (8-20.igeversek)
-          Ma is lehetséges ez a „visszaesés”?

Pál levele a Galatákhoz 5 – Pál a Jézusban való szabadságról beszél
-          Jézus evangéliuma a kegyelem általi megváltáson alapszik, a Jézusba vetett hitünkön keresztül. (1-6.igeversek)
-          A körülmetélkedés a hittől való elfordulás jele volt, ami helyett a törvényekre támaszkodtak?
-          Van ma is olyan rituálé, aminek feltétlen szükségességét érezzük, ahhoz, hogy keresztények legyünk?
-          Fel tudod idézni a Szentlélek kilenc gyümölcsét, melyeket életünkben mi is gyakorolhatunk?(22,23 igeversek)

Pál levele a Galatákhoz 6 – Istent nem lehet megcsalni
-          A 11. igevers további bizonyíték arra, hogy Pál látása részben megromlott? (Ld. Galata 4:15)
-          Meggyőzőnek találod a 7-9. igeverseket, amikor a világon belüli igazságról szeretnénk meggyőződni?
-           Gondolod, hogy az „aratjuk amit most vetünk”, Isten eljövetelekor vagy  az örökkévalóságban?

Pál levele az Efézusiakhoz 1 – Pál hálát ad Istennek az efezusi hívőkért
-          Pál a 13. igeversben azt mondja, hogy bennünk van a Szentlélek, a 17. igeversben viszont a Szentlélekért imádkozik. Hogyan egyeztethető össze ez a két igevers?
-          Milyen értelemben nevezhető a Gyülekezet Jézus testének? (22,23 versek)

Pál levele az Efézusiakhoz 2 –Az  üdvösség hit által  van
-          Hogyan lehet megváltásunk? (8. vers)
-          Megváltást nyerhetünk a rituálék, ceremóniák, jócselekedetek, gyülekezetbe járás által?
-          Tekintettel arra az ígéretre, hogy hit által van üdvösségünk, hátradőlhetünk nyugodtan, nem foglalkozva a viselkedésünkkel?(10. vers)

Gyermekeknek: Kegyelem által

Pál levele az Efézusiakhoz 2:1-10
Időnként annyira csábító, arról dicsekedni másoknak, hogy milyen nagyszerűek vagyunk. Elmondani azokat a menő dolgokat, amelyeket tettünk vagy mondtunk. A Szentírást olvasva viszont rá kell jöjjünk arra, hogy semmiféle nagyszerű dolog,  amit cselekszünk, mondunk, gondolunk nem fogja biztosítani számunkra Isten örökké tartó barátságát. Isten már mindent  megtett értünk azzal, hogy elküldte értünk fiát, az Úr Jézus Krisztust. Ő Isten  értékes ajándéka számunkra – az egyetlen, amit tennünk kell, hogy hiszünk benne. Válaszd ki a következő tevékenységek közül valamelyiket:
-          Rajzolj egy képet Jézusról.
-          Egy kis dobozkát csomagolj be és a doboz külsejére írd rá Jézus nevét.
-          Készíts egy félbehajtható kártyát, díszítsd ki  kívülről, belül pedig írd fel JÉZUS nevét.

Add oda valakinek a képet, dobozt vagy a kártyát, elmondva, hogy Jézus Isten különleges ajándéka mindannyiunknak – nem azért mert bármit is tettünk érte, hanem csakis Isten szeretete és kegyelme által.