2015. május 24., vasárnap

Határtalanul áhitat 21.hét21. hét 


"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 

Május 25 – 29. 

Apostolok cselekedetei  12 – Jakab apostol kivégzése, Péter csodálatos megmenekülése a börtönből
-          A hívek gyászolják Jakab apostolt és örvendeznek Péter csodás megmenekülésén. (1-19.versek) Mi a tanulsága ennek az ellentétes végkifejletnek?
-          Képzeld el hogyan érezte magát Péter a rácsok mögött? (14.vers)

Apostolok cselekedetei   13 – Pál és Barnabás missziós elhívása
-          Pál, ahogyan Péter is olyan dolgokat mond, melyet hallgatósága már jól ismer. (16-41.versek)
-          Mit gondolsz miért van ez?
-          Az irigység eluralhatja az igazság iránti vágyat?(45.vers)

Apostolok cselekedetei  14 – Pál és Barnabás hirdeti az evangéliumot és csodákat tesznek
-          A 8-20. vers példát ad az emberi ingatagságra. Történhet ilyen manapság? Tudsz erre példát?
-          Annak ellenére, hogy majdnem megölik őket Lystrában, Pál és Barnabás visszatérnek, hogy  bátorítsák az új megtérőket. Van  valaki a környezetedben, aki nehéz időket él át és a bátorításodra szorul?

Apostolok cselekedetei  15 – Vita a pogány keresztényekről
-          Eltérően a zsidó megtérőktől a nem zsidók is kereszténnyé válhatnak a zsidó törvények elfogadása nélkül. A problémát nem a pogány keresztények elfogadása jelentette, hanem a feltételek melyek alapján csatlakoztak a hívekhez és Jézus követőihez.
-          Milyen következményei lehettek volna, ha a végső döntésben a zsidó vezetők kedvére döntöttek volna?
-          Van-e a kereszténységnek olyan területe  amely az új megtérőknek, követőknek előír valamilyen speciális rituálét, mielőtt teljesen csatlakoznának az egyházhoz?

Apostolok cselekedetei  16 – Pál missziós útja Szilasszal és Timóteussal
-          Az Apostolok cselekedeteinek szerzője részt vesz Pál utazásaiban. (10.vers)
-          Lehet, hogy a Tróaszi úthoz is csatlakozott?
-          Az evangélium egyszerűsége és örömtelisége (31-34.vers)

Gyermekeknek: Barnabást és Sault kiválasztják és elküldik
Apostolok cselekedetei 13:1-5
Barnabást és Sault elhívja a Szentlélek arra a feladatra, amire teremtve lettek. Milyen lehet olyan városokba, helyekre menni, ahol azelőtt még sohasem jártál, hogy másoknak Jézusról beszélj? Egyéb kérdések is felmerülhetnek. Hogyan mentek Barnabás és Saul egyik helyről a másikra, mit vittek magukkal, hányan mentek?
-          Talán ismersz olyan embereket, akik más országokba, városokba mentek, hogy elvigyék Jézus üzenetét hozzájuk. Írd le a nevüket, rajzold le őket és a hét folyamán imádkozz értük.
-          Ha személyesen nem ismersz senkit, válassz ki egy országot és imádkozz azokért, akik jelenleg ott vannak, hogy megosszák másokkal Jézus üzenetét.

2015. május 18., hétfő

Határtalanul áhitat 20.hét20. hét 


"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 

Május 18 – 22. 

Apostolok cselekedetei 7 – István hirdeti az evangéliumot ezért megkövezik. 
Saul feltűnése.
-          Mit gondolsz István miért foglalta össze az Ótestamentum eseményeit, amit a zsidó vezetők egyébként jól ismertek?
-          István utolsó imája (59.vers) emlékeztet egy másik utolsó imádságra?
-          Mire tanít István vértanúsága, imája és halála?

Apostolok cselekedetei 8 – Fülöp szolgálata, Saul üldözi a korai keresztény egyházat
-          Isten időnként megengedi a gonosz működését, hogy az a jó szolgálatára bátorítson minket? (4.vers)
-          Mit tudhatunk meg  a 15-17-es verseken keresztül a bemerítkezésről, az imádságról és a kézrátétről?
-          Hogyan értelmezzük a 39-40-es verseket Fülöp elragadtatásáról és más helyeken való feltűnéséről?

Apostolok cselekedetei 9 – Elképesztő történet Saul és Jézus találkozásáról
-          Saul aki elszánt zsidó férfi volt mindent tudott Jézusról mégis üldözte őt, később pedig dicsőítette. Átalakulás vagy elhívás volt mindez? Ha átalakulás – mi volt az oka? Ha elhívás – mire szólt?
-          Habár az egyház üldözésen ment át, mégis békében gyarapodott.(31.vers)
-          Hogyan erősíti ez a tény azokat a kérdéseket melyekkel a jelenlegi Egyházak és az egyének szembesülnek?

Apostolok cselekedetei 10 – Péter kezd rájönni, hogy az evangélium zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt szól
-          Péter gyakran tesz dolgokat háromszor (16.vers)
-          Az emberek meghallották az üzenetet, megkapták a Szentlelket és megkeresztelkedtek . (44-48-as versek. Mond ez valamit számunkra a kinyilvánítás, üdvösség és keresztség természetéről?
-          Miért lepte meg a zsidó híveket, hogy a nem zsidók is megmenekültek?

Apostolok cselekedetei 11 – Péter beszámol cselekedeteiről az egyházi vezetőknek. Elterjed az evangélium üldözése
-          Péter újra elmeséli a pogányok megtérését . Összehasonlítja a Szentlélekkel való megkeresztelkedést a vízzel való keresztséggel. (16.vers) Szükséges volt a vízzel való megkeresztelkedés a szentlélekkel való keresztség után?

Gyermekeknek:  Saul az Úr követője  lesz

Apostolok cselekedetei 9:1-22

Hűha! Micsoda elképesztő változás történik Saul életében a Jézussal való találkozást követően. Abból a szörnyűséges emberből aki elszántan üldözte Jézus követőit egy hívő, imádkozó, JÉZUS felé teljesen elköteleződött személlyé vált, totális ellentétévé régi önmagának. Azok az emberek akik ismerték őt előzőleg meg voltak döbbenve a változástól. Kicsit később az az ember, akit előzőleg Saulként ismertek Pállá vált.
-          Húzz egy vonalat egy nagy lap közepére. A vonal egyik végére rajzolj egy alakot és írd fölé a nevét : Saul, majd a vonal másik végére egy ugyanilyen figurát és írd fölé a nevét: Pál.
-          Díszitsd a figurákat szavakkal, képekkel, melyek megmutatják a különbséget Saul és Pál között, Jézushoz való kapcsolatukat illetően.
-          Jézus megváltoztatja életünket ha kapcsolatba kerülünk vele. Hogyan változott meg a TE életed mióta megismerted Őt?
-           

2015. május 13., szerda

Sindupalchowk Nepál a pusztító földrengés után

Az Üdvhadsereg segélyezési munkája folytatódik Sindupalchowk-ben, Nepálban, ez egy azon helyek közül, amelyek leginkább érintettek voltak a földrengésben.Ezen a terepen nem kis kihívást jelent a szükséges segítség eljuttatása az érintett területekre, sok kézre volt szükségünk.


2015. május 12., kedd

Zoli bácsi holnap kiköltözik, hiányozni fog....

Új Reménység Háza : 
Zoli bácsi, a legidősebb szállólakónk éppen aznap született, 1927 október 4-én, amikor az Üdvhadsereg ünnepélyes keretek között elhelyezte a Dobozi 29-beli szálló alapkövét. 
Zoltán akkor erről természetesen még semmit nem tudott, de 15 évvel később ellátogatott az Üdvhadsereg Új Reménység Háza szállójára, és jól emlékszik egy sovány vezetőre, arra, hogy nagy volt a rend, és tisztaság, és hogy minden ágynál volt egy Biblia. 
Gyakran utazott erre 28-as villamossal (akkor még a 37-es és 28-as pont fordítva közlekedett) a Új Köztemetőtől a Lónyai utca felé. 
Innen idézem:
"A Teleki téri kanyarban a villamosvezető mindig csöngetett a csengővel. Ma is élénken emlékszem, ahogy a téren nyüzsögtek a használt ruhát árusító vagy vásárló emberek. Tele volt velük az úttest is, ahogy szaladgáltak keresztül-kasul. A figyelmeztető csengetés ellenére egyszer elütött a villamos egy embert, aki a sínek között beszorult a villamostest alá. Tűzoltókat hívtak, azoknak voltak emelőik, felemelték egyik oldalon a villamost, és alóla kijött az áldozat - dalolva. Ugyanis tökrészeg volt, de azon kívül semmi baja nem történt."
Zoli bácsi holnap kiköltözik, visszamegy Németországba. Hiányozni fog...
Lejegyezte: Frank Sándor