2015. szeptember 27., vasárnap

Határtalanul áhitat 39. hétHatártalanul – Olvas az egész világ
 39. hét szeptember 28 – október 2.

1 Timóteus 1 – Pál óvja Timóteust a hamis tanítóktól

-          Az 1Timóteus 1:3-ban Timóteus olyan utasítást kap, hogy adjon parancsot a hamis tanok hirdetése ellen. Ez azt jelenti, hogy voltak hamis tanítások a gyülekezeten belül?
-          Lehetséges, hogy ma is vannak hamis tanokat hirdető áltanítók a gyülekezeteken belül?
-          Ha így van, ne vegyünk róluk tudomást, vagy szálljunk szembe velük?
-          Van-e a 9-11 versekben  felsorolt cselekedetek között olyan, amit nem minősítenél bűnnek? Ha így van, miért nem gondolod, hogy bűn?
-          Pál állítja magáról, hogy bűnös, aki Jézus váltsága árán üdvözült.(15-17 vers) Ha ő a „legrosszabb” a bűnösök között és mégis megmenekült, akkor mit mond ez nekünk azokról a bűnökről, amit a 9-11 igeszakaszban említett?

1 Timóteus 2 – Timóteus utasításokat kap a dicsőítés módjáról
-          A 11-15 versekben Pál nemek közötti megkülönböztetésére utalnak, vagy inkább a zsidó hagyományokra?
-          Összeegyeztethetőek ezek az igeversek a modern gyülekezeti formákkal?
-          Pál arra a tényre utal a 15 versben, hogy Éva Jézus ősanyja volt?

1 Timóteus 3 – Tanácsok a püspökök és diakónusok kiválasztásához
-          Az 1-13 versek rólad is szólhatnának?

1 Timóteus 4 – Pál bátorítja Timóteust, hogy „legyen gondja önmagára és a tanításra”(16.igevers)
-          Pál elmondja Timóteusnak, hogy a szellemét ugyanúgy karban kell tartania, ahogy a testét is.(7-8 vers)
-          Mi a helyzet a TE szellemi fittségeddel? Javult az „állóképességed”, a kitartásod az elmúlt egy év során?
-          Mellőzted valaha is az olyan tanácsot vagy tanítást, amit tőled fiatalabb személytől kaptál?
-          Mit mond erről a 12 vers?
-          Az életedet és a tanításodat ki lehetne fejezni a szentség és a hit megnyilvánulásaként?(16 vers)
-          Miért gondolja Pál, hogy a tanítás olyan fontos? Neked is az?

1 Timóteus 5 –  Záró gondolatok arról, hogyan kell a hívők egyes csoportjaival bánni
-          Az 1-2 versek kifejezik a mások felé irányuló hozzáállásodat?
-          Mennyire elsődleges szempont a családodon és rokonságodon belül a lelki, fizikai és érzelmi gondoskodás? (8 vers)
-           

Gyermekeknek – Pál tanácsai Timóteus számára
1 Timóteus 4:6-12
Néha könnyű azt gondolni, hogy csak azért mert fiatal vagy, nem számít, hogy mit mondasz és teszel. Azonban Pál arra bátorítja Timóteust, hogy fiatal kora ellenére legyen jó példa mások számára és tanítsa őket isten dolgairól. Sohasem  vagy túl fiatal ahhoz, hogy Jézus barátja légy és megoszd másokkal is a róla szóló tanításokat, ugyanúgy, ahogy ezt Timóteus is tette.
-          Egy papírlapra írd le nagy betűkkel a 12-es igeverset.
-          Vágd szét a lapot körülbelül 8 darabra. Keverd össze a darabokat és utána rakd össze őket, emlékezetedre hagyatkozva.
-          Csinálhatod ezt mások segítségével is, de jó kis versenyt is lehet rendezni, hogy ki rakja össze a leggyorsabban.

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédedben, magaviseletedben, szeretetben, hitben, tisztaságban.” (1 Timóteus 4:12)

2015. szeptember 21., hétfő

Határtalanul áhitat 38. hétHatártalanul – Olvas az egész világ
38. hét – szeptember 21 – 25.


Pál első levele a Thesszalonikaiakhoz 4 – Pál emlékezteti a gyülekezetet a feltámadásra és az elragadtatásra
-          Mit gondolsz miért utal Pál a halottakra, úgy, mint azokra akik „alszanak”?(13.vers)
-          „Az Úr igéje szerint”-(15.vers) – Van valami írott anyag erről? Ha nincs, feltételezhetjük, hogy Jézus tanított a feltámadásról, még ha nincs is feljegyezve?
-          Mire utal a tanítás? A Krisztusban elhunytak már a Mennyben élnek, vagy ez egy jövőbeli esemény? (13-16.vers)
-          Az „elragadtatás” szó latin eredetű. A  „megfog és elragad” kifejezésből ered, melyet a feltámadás utáni Mennybe vitelre használnak. (17.vers)
-          Mi a hasonlóság a 13-18. versek és az 1Korinthus 15:51-52 versei között? Néhányan úgy hiszik, hogy egy jövőbeni esemény lesz azok feltámadása és mennybe való elragadtatása, akik az Úrban hunytak el. Ezt követi az élő hívek elragadtatása. Lehet másképp magyarázni ezeket az igeverseket?

Pál első levele a Thesszalonikaiakhoz 5 – Az Úr visszajövetelének napja nem ismeretes – készen kell állnunk bármikor.
-          Mit gondolsz mire utal a 2.versben az „Úr napja” kifejezés? A vasárnapra? Az elragadtatásra? A feltámadásra? Jézus második eljövetelére? Esetleg az utolsó napra a végítélet előtt?

Pál második levele a Thesszalonikaiakhoz 1 – Hálaadás a gyülekezet hitéért
-          Gazdagodik a mások iránt való szereteted? (3.vers)

Pál második levele a Thesszalonikaiakhoz 2 rész – Pál az Úr eljövetelét megelőző törvénytipróról beszél -12.vers
-          A törvénytipró – a kárhozat fia egy valós személy? Egy homályos feltételezés? Egy jelkép?
-          Mi az az „igazság”, amire Pál utal a 13. versben?

Pál második levele a Thesszalonikaiakhoz 3 rész– Könyörgés az evangélium terjedéséért és figyelmeztetés a tévelygőkre
-          Miért írta le ezeket Pál? (6.vers)
-          „Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe.”(13.vers)
-          Mit tanácsol Pál azoknak, akik nem követik a tanításait és miért tesz ezt? (15.vers)
Gyermekeknek: A rendetlenül élők figyelmeztetése

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 3:6-13
Ahhoz, hogy csapatban dolgozzunk, mindenkinek ki kell vennie a részét. Igazságos lenne, ha a csapat egy-két tagja dolgozna, míg a többiek nem? Mindannyiunk számára vannak fontos dolgok, melyeket heti rendszerességgel végzünk. Időtöltés a családdal, iskolába-munkába járás, házimunka – sőt még a szórakozás is. De időnként haszontalan, fölösleges dolgokkal töltjük az időnket. Gondold végig a hetedet és beszéljétek róla a családdal, vagy kis csoporttal:
-          Néhány fontos dologról, ami minden héten előfordul a családban.
-          Hogyan segíted elő ezeket az eseményeket? Kiveszed belőle a részedet?
-          Mi történne, ha valaki kivonná magát a feladatai alól?
Ezen a héten figyelj a családtagjaidra, hogyan látják el a faladataikat a közös dolgokban. Talán bátoríthatnád őket. Adhatsz nekik egy dicsérő matricát, írhatsz egy köszönő levélkét, vagy tudathatod velük milyen nagyszerűen teszik a dolgukat.2015. szeptember 16., szerda

Meghívó koncertre !

Szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt egy koncertre, melynek műsorában az Új Kezdet Háza Női Hajléktan Szállónk lakói is szerepelnek. Nagy izgalommal folynak a próbák a fellépésre,  két kiváló színművésznő vezetésével. Ezúton is köszönjük Radó Denise és Nádai Bea munkáját !

2015. szeptember 14., hétfő

Határtalanul áhitat 37 hétHatártalanul – Olvas az egész világ 


37. hét – szeptember 14 – 18.

Pál levele a kolosséiakhoz 3 – Pál útmutatója a kolossébeli keresztényeknek a megszentelődött élethez

-          Mennyire gyakorlatiasak és ideillőek ezek a szavak? (18-21.igevers) Csak a levél megírásának időszakához kapcsolhatók?
-          Milyen veszélye lenne annak, ha szó szerint vennénk ezeket az igéket akkori és a mostani időben , nem tekintve a szövegösszefüggést?
-          Tud a feleség engedelmeskedni a férjnek, „ahogyan illik az Úrban”? Ha ezen a módon teszi nem csupán a nemek közötti alárendeltségről van szó?
-          Lehetséges, hogy a kölcsönös alárendeltség és szeretet kombinációja gyakorlatban egyenlővé teszi a házasfeleket?

Pál levele a kolosséiakhoz 4 – További buzdítások és üdvözlések
-          Gondold végig ilyen kapcsolatban kellene lenned a „kívülállókkal”?(5,6 igevers)
-          Milyen módon lehet a „beszédünk kedves, sóval fűszerezett”?
-          Még több információ Lukácsról, az Evangélium és az Apostolok Cselekedete szerzőjéről.

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1 – Pál, Szilvánusz és Timóteus  első levele a thesszalonikai gyülekezethez
-          Az emberek várják Jézust,”aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.”(10.igevers)

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 2 – Pál emlékezteti a gyülekezetet az első látogatására és akaratára, hogy újra meglátogassa őket
-          Mi az „Isten igéje”?(13.igevers)
-          Gondolod, hogy Pál hitt a Sátán valódi létezésében?(18.igevers)
-          Te mit gondolsz erről és miért?

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 3 – Pál gratulációja a thesszalonikaiaknak a hitbéli fejlődésükben
-          Ki a kísértő? (5.igevers)
-          Mik lennének a gyengeségeid, ha a kísértő „támadásba” lendülne?
-          Hogyan védekeznél ellene?

Gyermekeknek – A szeretet mindennél fontosabb

Pál levele a kolosséiakhoz 3:12-17
Ebben a fejezetben van néhány igazán fontos tanács arról, hogyan éljünk együtt és hogyan tiszteljük a másikat. Ez sokkal könnyebb, ha tetőtől talpig betölt minket Jézus szelleme. Van jó néhány szó ebben a részben, ami leírja, hogyan gondolkodjunk, beszéljünk és viselkedjünk. Ki tudsz néhányat emelni közülük? Ezek a szavak és gondolatok elvezetnek minket az igaz szeretethez.
-          Írd le a SZERETET szót fentről lefelé egy papírlapra.
-          A szó mindegyik betűjéhez találj egy szót, mondatot és „építsd” így fel a SZERETETET saját ötleteiddel, amelyek arra emlékeztetnek, hogyan szeressük és ahogyan Pál is bátorított - hogyan kezeljük egymást.