2015. június 30., kedd

Az Üdvhadsereg 150 éves

1865. július 5. | Az Üdvhadsereg alapítása
Szerző: Tarján M. Tamás
Rólunk írták a Rubicononline oldalon


1865. július 5-én alapította meg William Booth és felesége, Catherine az Üdvhadsereget, a protestáns kereszténység egyik legjelentősebb karitatív szervezetét. A brit katonaság mintájára megtervezett Üdvhadsereg, mely missziós tevékenységét a társadalom perifériáján élők szociális helyzetének javításával párosította, mostanára több mint 100 országba jutott el.

William Booth és családja a londoni East Enden élt, ahol a metodista lelkész az igehirdetés mellett a lakosság szociális és erkölcsi felemelkedéséért egyaránt kitartóan munkálkodott. A 19. század során benépesülő East End már ebben az időszakban is a bűnözés, a mocsok és az erőszak szinonimájának számított, a városrészt ezért minden jóérzésű londoni messze elkerülte. Booth fejében itt született meg a gondolat, hogy lelkészi hivatása mellett segítő jobbot nyújtson az elesettek számára, ezért a három S nevében – soup, azaz leves, soap, azaz szappan, és salvation, azaz üdvösség – harcot indított a vallási közömbösség és a szegénység ellen.

A lelkész és felesége a mozgalmat a brit hadsereg mintájára tervezte meg, tisztekből – officials – és katonákból – soldiers – építve fel a közösség hierarchiáját. A szervezet kezdetben Kelet-londoni Keresztény Misszióként definiálta magát, majd 1878-ban felvette Üdvhadsereg nevet, aminek megfelelően nem csak címert és zászlót készíttetett, de még egyenruhát is adott a belépők számára. A külsőségek olyannyira fontosak lettek a mozgalom számára, hogy az egyes országok „hadosztályai” még saját zenét, egyfajta himnuszt is komponáltak maguknak.

A közösségben Booth viselte a generálisi címet, felesége pedig „az Üdvhadsereg anyja” titulust kapta meg, és a lelkész megbízott helyetteseként járhatott el. A vallási szervezetben fontos újítás volt, hogy a férfiak és nők között nem volt alá- és fölérendeltségi viszony, az alapítólevél rendelkezése nyomán azonos jogokkal ugyanolyan feladatokat láthattak el, így aztán az Üdvhadsereg filozófiája hatással volt a hamarosan harcba induló emancipációs mozgalmakra, például a szüfrazsettekre. A hadseregbe belépő tagok a kezdetekkor egymás között házasodtak – ma már ez nem kötelező – és életmódjukkal kapcsolatosan szigorú fogadalmat tettek, mely szerint későbbi életük során tartózkodniuk kellett a káros élvezeti cikkek – például alkohol, dohányáru, kábítószerek – fogyasztásától, és a szerencsejátéktól is.

Az Üdvhadsereg – még Misszióként – ételosztással kezdte meg munkásságát az East Enden, majd hamarosan szegényházak, anyaotthonok építésével, és egyéb nagyobb volumenű szociális beruházásokkal hívta fel magára a figyelmet, szerte Angliában. Bár vallásos motivációjához kétség sem fért, Booth mozgalma elsősorban mégis a világi problémák megoldásának szentelt nagyobb figyelmet, ennek megfelelően az Üdvhadseregben nem voltak a kereszteléshez, úrvacsorához, bérmáláshoz hasonló közös rituálék. A lelkész kezdeményezése hamar népes tábort gyűjtött előbb a brit gyarmatokon, majd utóbb az egész világon; ez a folyamat rendszerint a tagok spontán kivándorlásával kezdődött, és az intézményesítés már kész közösségeket talált az adott országokban, elsősorban Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

Bármennyire furcsának tűnik, még egy ilyen nemes célért alapított szervezetnek is akadtak ellenfelei – éppen azok, akik az Üdvhadsereg tagjainak fogadalma miatt jelentős bevételkieséssel számolhattak a szesz- és dohánygyárak részéről. 1881-ben, a Somersetben található Weston-super-Mare városában alakult meg a Csontvázhadsereg – Skeleton Army – melynek 8000 fős tagsága a későbbi évtizedekben arra törekedett, hogy megzavarja és szétverje az Üdvhadsereg gyűléseit, és ennek érdekében alkalmanként az utcai összecsapásoktól sem riadt vissza.

Booth szervezete két évvel az Üdvhadsereg névváltoztatása után – 1880-ban – jelent meg az amerikai kontinensen, ezzel a lépéssel aztán elindult a világhír felé. A Pennsylvaniában alapított kapitányság hamarosan tovább terjeszkedett az Egyesült Államok minden sarkába, és az egyik leghasznosabb karitatív szervezetnek bizonyult például a Galvestonban pusztító 1900-as hurrikán, az 1906-os San Francisco-i földrengés, a nagy gazdasági világválság, vagy a második világháború idején. Az Üdvhadsereg a 20. századra a kereszténység egyik legeredményesebb újvilági zászlóvivője lett, és minden korszakban kitörési lehetőséget jelentett a társadalom lecsúszott tagjai számára.

Amerikán kívül aztán a szervezet képviselői mind az öt kontinensre eljutottak, és 124 országban építették fel katonás közösségük kapitányságait. Az Üdvhadsereg terjeszkedését a második világháború után erősen visszavetette a kétpólusú világrend kialakulása és a szocializmus, ennek megfelelően alakult Booth mozgalmának magyarországi sorsa is: a szervezet 1924-ben telepedett le Budapesten, majd az 1949-es esztendőben – a kommunista hatalomátvételt követően – beszüntette működését, hogy aztán 1990-ben újrakezdhesse karitatív munkáját.

2015. június 29., hétfő

Határtalanul áhitat 26.hét26. hét

"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 
Június 29 – Július 3.

Pál levele a rómaiakhoz 9 – Pál elmagyarázza Isten mindenen felülálló hatalmát, mellyel az evangéliumot a nem zsidók számára is elhozta.
-          A Biblia Új Nemzetközi fordításában lábjegyzet van melyben az 5. vers másféle értelmezését javasolja. Mi a különbség vajon közöttük és szerinted a fordító miért preferálja ezt a változatot?
-          Ismersz olyan embereket, csoportokat, gyülekezeteket, ahol a jócselekedetek előbbre valók a Jézusba vetett hitnél? (30-33-as versek)

Pál levele a rómaiakhoz 10 – Aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül.(13.vers)
-          Ismersz valakit akinek szüksége van arra, hogy hallja az evangéliumot? (14,15 versek)
-          Van-e valami oka annak, amiért Isten nem használ téged arra, hogy elmondd másoknak az Örömhírt?

Pál levele a rómaiakhoz 11 – Izrael maradéka
-          Hiszel benne, hogy Isten az Izraellel való kapcsolatát az egyházba helyezte, vagy a zsidók „beoltatnak”Jézusba vetett hitük által így kerülve újra kapcsolatba Istennel?(11-27-es versek)
-          A kereszténység a zsidó hitből gyökerezik?
-          Mi az alapvető különbség keresztény és zsidó között?

Pál levele a rómaiakhoz 12 – Gyűlöljétek a gonoszt és ragaszkodjatok a jóhoz!
-          Mi a „világi minta”? (2.vers)
-          Hogyan magyaráznád a 11. verset? Hiányzott valaha belőled a buzgóság?

Pál levele a rómaiakhoz 13 – A szeretet a törvény betöltése
-          Alá kell magunkat rendelnünk a hatalomnak, még ha nem is értünk egyet vele? (1-7. versek)
-          A 8. vers pénzügyi, gyakorlati és szellemi tanács is egyben?

Gyermekeknek – Bárki megmenekülhet
Pál levele a rómaiakhoz 10:5-17
A mai igeszakasz nagyon fontos üzenetet hordoz, melyre mindnyájunknak figyelni kell.
Olvasd el az igéket néhányszor.
-          Húzd alá vagy emeld ki azokat a szavakat, kifejezéseket, amiről azt gondolod, hogy fontosak. Oszd meg ezeket a részeket valakivel, akit fontosnak tartasz a családodból, vagy a gyülekezetedből.
-          Írj ki egy olyan igeverset, amelyet kidíszíthetsz és kitehetsz látható helyre, hogy ezen a héten emlékeztessen.
-           

2015. június 21., vasárnap

Határtalanul áhitat 25.hét25. hét
"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 
Június 22-26. 

Pál levele a rómaiakhoz 4 – A megigazulás csak hit által lehetséges
-          Pál elmagyarázza, hogy Ábrahám hogyan igazult meg hit által. Miért volt ez a magyarázat olyan fontos Pál számára? Milyen jelentősége van ennek ma?
Pál levele a rómaiakhoz 5 – Ádám által bűnösök vagyunk, Jézuson keresztül viszont megváltottak
-          Megegyezik mindez a tapasztalataiddal? (3, 4-es versek)
-          Pál úgy beszél Ádámról, mint ugyanolyan igazi történelmi személyről amilyen Mózes volt.(12-14.vers) Hogy tekintenek erre azok ,akik kételkednek a Biblia által leírt teremtés történet valóságában és hitelességében?
Pál levele a rómaiakhoz 6 – Ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljunk
-          Ez a fejezet segít megtalálni a kapcsot a megváltás és a megszentelődés között? Nyerhet valaki megváltást anélkül, hogy törekedne a szentségre?
Pál levele a rómaiakhoz 7 – Pál hadakozása a bűnnel
-          Át tudod  érezni Pál kínos helyzetét? (15-20 versek)
Pál levele a rómaiakhoz 8 – Nincs kárhozat azok számára, akik Krisztusban vannak.
-          Megérted és osztozol Pál belső „sóhajtozásra” való hajlamával?(23.vers)
-          Érzed úgy te is időnként amikor imádkoznál, hogy elhagynak a szavak?(26-27.vers) Milyen értelemben megnyugtatóak ezek az igék számunkra?
-          Hogyan értelmezhetjük az eleve elrendeléssel kapcsolatos szavakat?(29,30-as vers)Pál azokra a hívekre utal, akik már nem élnek? A zsidókról vagy a keresztényekről beszél általánosságban? Bizonyíték ez az egyén számára az eleve elrendelésről?
Gyermekeknek – Isten szeretete
Pál levele a rómaiakhoz 8:31-39
Nagyon egyszerű elhinni, hogy semmi – de tényleg semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől. A lehető legerősebb ragasztót használva próbáld ki, milyen is amikor két dolgot összeragasztva semmi sem választhatja el őket. Ahogy téged sem Istentől. Az összeragasztott darabokat helyezd el valahol jól látható helyen, ami arra emlékeztet téged a hét folyamán, hogy „Semmi a teremtett világon nem választhat el minket  Isten szeretetétől, ami az Úr Jézus Krisztusban a mi Urunkban van.

2015. június 14., vasárnap

Határtalanul áhitat 24.hét24. hét
"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 
Június 15-19. Apostolok cselekedetei 27 – Pál Rómába hajózik és hajótörést szenved
-          A szerző gyakran használ többes szám első személyt. Ez hitelesebbé teszi a beszámolót? (2.vers)
-          Ez a fejezet csak történelmi okokból hasznos vagy Pál utazását  meséli el? Van benne valami amiből te is tanulhatsz és alkalmazhatod a saját életedre? 

Apostolok cselekedetei 28 – Pál túléli a kígyómarást Máltán és végül megérkezik Rómába
-          Figyeld meg, hogy az emberek milyen gyorsan megváltoztatják Pálról alkotott véleményüket. (4-6.versek)
-          Pál bátorságot merített más keresztényekkel való találkozásból. (15.vers) Te  bátorító vagy?
-          Egyesek hittek az evangéliumban míg mások nem. (24.vers) Sikeres volt Pál szolgálata? Te hogy ítéled meg saját sikerességedet az evangélium terjesztésében?

Pál levele a rómaiakhoz 1 – Pál ír a rómabeli keresztényeknek
-          A római keresztények többségben nem zsidók voltak, mivel a zsidókat valószínűleg már kitiltotta Rómából a császár.(13.vers)
-          Pál világosan kijelenti a nem zsidó hívőknek, hogy hol van a helyük a megváltás történetében és emlékezteti őket, hogy nem nagyobbak mint a Messiáshívő zsidók. (16.vers)
-          Mik azok a természetellenes és szégyenteljes cselekedetek melyekről Pál a 26-27-es versekben ír? Lehetséges, hogy Isten szemében ezek a dolgok már nem számítanak rossznak? Pál csak egy bizonyos szövegösszefüggésben írt erről, és ez a mai társadalmunkra már nem alkalmazható, vagy csak ritkán gondolkodunk el ezeken az igéken a következményeik miatt?

Pál levele a rómaiakhoz 2 – Pál a nem zsidó keresztényeknek ír Isten ítéletéről és a törvényről
-          A zsidó és nem zsidó hívők egyaránt megmenekültek Jézus által és ugyanazzal a mértékkel ítéltetnek meg. (9-11.vers)
-           Hogyan alkalmazható Pál tanítása az ismereteinkre?(28,29 versek)

Pál levele a rómaiakhoz 3 – Isten hűsége és hit általi megigazulásunk
-          Kinyilatkoztatja a Tízparancsolat a megbocsátás iránti szükségünket?(20 vers)
-          További bizonyítékok Jézus isteni mivoltára. (23-24.versek)


Gyermekeknek – hálaadó ima
Pál levele a rómaiakhoz 1:1-17
A levelek a kommunikáció csodálatos eszközei. Hogy érzed magad , amikor valaki olyantól kapsz levelet, aki fontos a számodra és már rég nem láttad?
-          Írj levelet valakinek, aki számít neked és akivel mostanában nem találkoztál.
-          Olvasd el újra a bekezdést a Bibliában és foglalj bele néhány dolgot, amit Pál is említett a leveleiben.
-          Foglald bele az Üdvözlést, a bátorítást vagy olyan dolgokat, amit szeretsz vagy nagyra értékelsz abban a személyben és aztán ossz meg valamit vele Istennel kapcsolatban.