2015. március 30., hétfő

Határtalanul áhitat 13. hét13. hét        

"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 

Március 30 – Április 3.

Lukács 17 – Jézus az Isten felé teljesített szolgálatról beszél és meggyógyít 10 leprást
-          Hogyan magyaráznád a 7-10 verseket és hogyan alkalmaznád őket a saját életedre?
Lukács 18 – Jézus megáldja a gyermekeket, szól haláláról  és figyelmeztet a tulajdonhoz való ragaszkodásról
-          Tévedésben volt a farizeus a 9-14 versekben, aki elbizakodottan imádkozott, felmagasztalta  és másokhoz hasonlította magát?
-          Van- e különbség a gyermeteg és a gyermeki viselkedés között?
Lukács 19 – Zákeus története és példázat a 10 mináról
-          A minák példázatának okát a 11-27 tartó igeszakaszban olvashatjuk, ami önmagában is érdekes, ahogy az is, hogy ki volt a Király, kik a szolgák és kik voltak az alattvalók?
-          Mialatt Jézus szamárháton vonult kik imádkoztak hangosan a tömegben Isten dicsérve? Mit gondolsz, hányan voltak?
Lukács 20 – Jézus hallgat a kétségeiről és tovább tanít
-          A főpapok és írástudók megértik, hogy a 9-19 tartó igeszakaszban elhangzó példázat ellenük szól, de te és én hogy illünk bele ebbe a képbe?
-          A fejezet egy nagyon szigorú figyelmeztetéssel ér véget” Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.” Vegyük ezt szó szerint? Hogyan kezeljük?
Lukács 21 – Jézus arról beszél, hogy adakozásunk mennyire viszonyítható a körülményeinkhez
-          Összehasonlítjuk-e adakozásunkat (idő,pénz,lehetőségek) azzal, amit másoktól kapunk?
-          Megítélhetünk-e másokat az alapján amit adnak?
-          Az 5-38 igeversek „az idők jeleirőlszólnak. Megértjük-e, hogy ezek a versek, valóban miről szólnak? Meg akarjuk érteni? Számít ez egyáltalán?
-          Mi szól a megértés mellett és ellene?
Gyermekeknek való:
Zákeus története – Lukács 19:1-9
Bár Zákeus nem mindig cselekedett helyesen Jézus mégis vele étkezett és a barátja kívánt lenni. Ő a mi barátunk is szeretne lenni, bár nem mindig döntünk bölcsen. A Jézussal való találkozása után Zákeus megváltozott: Megbánta azt, hogy igazságtalan volt az emberekkel és jóvá akarta tenni. Tanulmányozd a következő eseteket és gondolkodj el rajta, hogyan lehetne jóvá tenni a történéseket. Elő is adhatod a barátaiddal vagy a családod tagjaival, aztán vitassátok meg, hogyan segíthet Jézus átalakítani a gondolkodásunkat, ha a barátjává válunk.
-          Elfelejtesz ebédet vinni az iskolába és elveszed a testvéredét, amikor az nem figyel oda.
-          Eltöröd egy barátod játékát és az egyik osztálytársadra fogod rá.
-          Nem figyelsz anyukádra, amikor megkér, hogy takarítsd ki a szobádat.
-          Gonosz dolgot mondasz valakiről és ezért a többiek kinevetik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése