2015. július 26., vasárnap

Határtalanul áhitat 30.hét30. hét
"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 

Július 27 – 31. 

1Korinthus 13 – A „szeretet” fejezetben Pál a legnagyobb lelki ajándékról ír
-          Gondolj arra a személyre, aki legközelebb áll hozzád. Az iránta érzett szereteted megfelel ennek a meghatározásnak? (4-7.igeversek)
-          Miben „töredékes az ismeretünk”? (9-12.igeversek)

1Korinthus 14 – Pál a különféle ajándékokról és az összejövetelek rendjéről beszél
-          Melyik fontosabb? A prédikálás vagy a nyelveken szólás ajándéka? (1-25.versek)
-          Találkoztál már valakivel, aki rendelkezik a nyelveken szólás ajándékával?
-          Rossz dolog a nyelveken szólás? Segítségedre szolgálhat a nyelveken szólás? És a többiek számára mit jelenthet?
-          Mi lenne a reakció, ha valaki a vasárnapi gyülekezeti alkalmon el kezdene nyelveken szólni?
-          Mi lenne az elvárásod a gyülekezetvezetővel szemben ilyen esetben?(39.vers)

1Korinthus 15 – Ez a fejezet a feltámadás fontosságára utal
-          Mennyire fontos a hitünk szempontjából a feltámadásban való hitünk? (12-19.versek)
-          Képzeld el milyen lenne az életed, ha nem hinnél a feltámadásban?
-          „Nem fogunk mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni” – Mit jelent ez szerinted? (51-53.versek)

1Korinthus 16 – Pál személyes kérései és befejező üdvözletek
-          Az adakozás a bevétel szerint történjék. (2.vers)
-          A te felajánlásod mennyire van szinkronban a bevételeiddel?
-          Miről szól a 22. igevers?

2Korinthus 1 – Pál tervének elhalasztásáról ír a korinthusi gyülekezetnek
-          Miért akarta Pál az olvasóit tudósítani arról, hogy bajban van? (8.vers)
-          Az imák késztették Istent, hogy úgy cselekedjen, ahogy egyébként nem tette volna? (11.vers)

Gyermekeknek: Szeretet
1Korinthus 13:1-13
Azoknak az embereknek, akiket Isten ilyen csodálatos szeretetében részesít nagyon fontos, hogy ők is hasonló szeretettel legyenek mások iránt. Számodra mi emelkedik ki leginkább a „szeretet” fejezetből?
Van jó néhány csodálatos szó és kifejezés ebben a részben.
-          Néhány lapra írjátok le a SZERETET  szó betűit.
-          A betűk belsejébe írjátok bele azoknak az embereknek a nevét, akiket szerettek, azokat a dolgokat, melyek a szeretetre emlékeztetnek, amit Istenben szerettek és azt, hogy milyennek tűnik számotokra a szeretet.


2015. július 19., vasárnap

Határtalanul áhitat 29.hét29. hét

"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 
Július 20 – 24. 

1Korinthus 8 – Az ismeret nem haladhatja meg a szeretetet és a másokkal való törődést
-          Mit jelent szerinted a 2. igevers?
-          Egyet érthetünk azzal, hogy a fejezet a lelkiismeret tisztán tartásáról szól és arról, hogy másokat is erre ösztönözzünk?
-          Van-e valami amit a lelkiismereted javára teszel vagy nem teszel az engedelmesség kárára?

1Korinthus 9 – Az evangélium prédikálása és az élet elnyerése
-          Mit gondolsz mi késztette Pált, hogy leírja az állításait és kérdéseit a 3-12. versekben?
-          Hogyan tudod magadra alkalmazni a 19-22 és 24-27 igeszakaszokat?

1Korinthus 10 – Intő történelmi példák, szabadság és felelősség
-          A már említett és későbbiekben is felmerülő téma arra utal, hogy nagyszámú zsidóság volt a gyülekezetben. (1.igevers)
-          Emlékszel olyan alkalomra, amikor erődön felül voltál megkísértve? (13.igeszakasz)
-          Megmutatta Isten a kivezető utat belőle?
-          Tudsz példát arra, amikor „szabad volt valami, de nem használt megtenni”(23.igevers)

1Korinthus 11 – Útmutató az igehirdetéshez és az Úrvacsorához
-          Lehetséges, hogy Pál a zsidó hagyományaira utal a 2. versben mint inkább a nem zsidó gyülekezeti szabályok lefektetésére?
-          Pál megengedi a nőknek, hogy hatalmi pozíciót töltsenek be az egyházon belül? (5.vers)

1Korinthus 12 – Lelki ajándékok és egymásra utaltság
-          Fel tudod sorolni a Szentlélek 9 ajándékát, melyet Pál megjelölt?(8-10.igeversek)
-          Hogyan tudnád Pál tanításait összefoglalni?

Gyermekeknek: Lelki ajándékok
1Korinthus 12:1-31
Pál a gyülekezetet egy testhez hasonlítja, melynek egyes részei együtt kell, hogy dolgozzanak. Nagyon furcsa lenne, ha a test csak a szem, a fül vagy csak az ujj lenne. Jól hallanánk látnánk vagy tapintanánk, de azon kívül semmi mást nem tudnánk csinálni. Hasonlóan ehhez, az Egyház sem tudna működni, ha mindenki tanító, prédikátor, gyógyító vagy próféta lenne. A gyülekezet akkor működik megfelelően, ha a különböző adottságú emberek együtt dolgoznak. Mindenki rendelkezik olyan adottsággal, amit meg tud osztani.
-          Nézd át újra a fejezetet és húzd alá az összes lelki ajándékot, amit Pál említett.
-          A héten kérdezd meg a vezetődet a hadosztályban vagy valakit a családodban, hogy milyen lelki ajándékokkal rendelkezik és hogy ébredt rá ezekre az ajándékokra.
-          Hogyan állították ezeket az ajándékaikat Jézus szolgálatába?

2015. július 12., vasárnap

Határtalanul áhitat 28. hét28. hét

"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 
2015. július 13 -17.

1Korinthus 3 – Pál az alázatosságot és az egységet sürgeti az egyházon belül
-          Van-e mai megfelelője annak a problémának, amiről Pál beszél az 1-5.versekben?
-          Van-e veszélye annak, hogy néhány elismert keresztény vezető szavait felmagasztaljuk, háttérbe helyezve a Biblia tanítását?
-          Mi az a „Nap”?(13.vers) Milyen „munkáról” és milyen „tűzről” beszél Pál ? És mi a díja?(14-15.versek)

1Korinthus 4 – Pál figyelmeztet a gőgösségre
-          Istennek milyen titkai kerülnek napvilágra? (1.vers)
-          Pál szarkasztikus a 10. versben?

1Korinthus 5 – A gyülekezet belső ügyeivel kell törődni
-          Mit jelent a 2, igeversben  „az eltávolítás”? Jelentheti ,hogy valaki többé nem tagja a gyülekezetnek, vagy nem barátkozik bizonyos személyekkel?(11.vers)
-          Lehet ez vezérvonal hasonló problémák esetén a mai gyülekezetekben is?(1-5.versek)
-          Vannak-e esetek, amikor a gyülekezeten belül kell ítélkezni?(11-12.vers)

1Korinthus 6 – Pál elmondja, hogy a vitákat a gyülekezeten belül kell intézni
-          Ez a bekezdés a hívők és nem hívők közötti vitákról szól, vagy szélesebb látókörre hangolja az olvasót?(1-6.vers)
-          Hogy magyaráznánk a 9-10. verseket? Az említett dolgok között van, ami a mai egyházra is érvényes? Ez az ízlés szerint „összeválogatott”teológiai nézet elfogadható a mai társadalmi igények alapján?
-          „ Dicsőitsétek Istent a testetekben”- A 9-10.versek vonatkoznak az élvezeti szerekre, a testedzésre, étkezésre is?

1Korinthus 7 – Pál különbséget tesz Isten és saját tanácsai között
-          Hogyan foglalható össze ez a fejezet?

Gyermekeknek – Együtt munkálkodva Istennel
1Korinthus 3:4-9
Amikor sportolsz, benne vagy egy iskolai projekteben, játszol egy együttesben tudnod kell, mennyire fontos a csapatmunka. Enélkül igazán nehéz lenne eljutni a győzelemig, megoldani egy feladatot vagy eljátszani egy dalt. A csapatmunka azt jelenti, hogy együtt dolgozunk egy cél eléréséhez. Ha el kezded követni Jézust, te is a csapatának a részévé válsz és az együtt munkálkodás a jóhír megosztásában nagyon fontos feladat. Gondolj a hadtestedre, gyülekezetedre és vitassátok meg a családban vagy kis csoportokban a következőket:
-          Hogy munkálkodnak együtt az emberek, hogy Jézus jóhírét megosszák egymás között? Soroljatok fel annyi dolgot, amennyit csak tudtok.
-          Vegyetek elő egy nagy lapot, amire mindannyian tudtok rajzolni. A közepére írjátok fel: „Jézust megosztani olyan mint…..”körbe pedig írjátok fel az összes ötletet. A kép meg tudja mutatni, mennyi különböző módon tudnak együtt munkálkodni az emberek Krisztusért.

2015. július 7., kedd

Határtalanul áhitat 27.hét27. hét
"The Whole World Reading" Olvas az egész világ Július 27 – 31. 

Pál levele a rómaiakhoz  14 – Pál a másokkal való megbékélést sürgeti
-          Mivel küzdöttek a korinthusi hívek? (1-4.versek)
-          Fennáll annak a veszélye, hogy ezt a tanítást túlságosan leegyszerűsítsük?
-          Milyen különleges napjaid vannak? (5.vers)
-          Számít, hogy melyik napon tartják a Sabbatot? (Mózes 2-20:8)
-          Engedékenynek találod ezt a fejezetet?

Pál levele a rómaiakhoz  15 – A keresztények fogadják el egymást
-          Kifejezhető az egység a különbözőségen keresztül?(5-7.versek)
-           Mi a különbség a egység és az egyformaság között?

Pál levele a rómaiakhoz  16 – Pál elköszönése és figyelmeztetése az áltanításokkal szemben
-          Milyen tanácsokat ad Pál a gyülekezet számára az áltanításokkal kapcsolatban?(17.vers)
-          Segíti vagy akadályozza a a 15.fejezetben lévő tanításokat ez a tanács?
-          Mindenáron fenn kell tartani az egységet és az elfogadást  vagy az egység megtartása néha együtt jár azzal, hogy az igazság és a hamis tanok között szakadék keletkezik?

Pál első levele a korinthusiakhoz 1 – Pál üdvözlése a korinthusi gyülekezethez
-          Üdvözlet mindazoknak, akik segítségül hívják az Úr Jézust (2.vers)
-          A megosztottság gyakori probléma az egyházon belül. Pál megpróbált egységet hozni a fennálló tanításokba? (10-12.vers)
-          Miért gondolja Pál, hogy a keresztelés nem része az ő evangéliumi munkájának?(17.vers)

Pál első levele a korinthusiakhoz 2 – Fény derül Isten bölcsességére
-          Milyen módon könnyebb elfogadni az evangéliumot azoknak ,akik szellemükben megalázkodnak, mint a szellemi gőgben lévőknek?
-           Hogyan áll fölötte Isten bölcsessége minden emberi bölcsességnek?

Gyermekeknek: Másoknak kedvezz, ne önmagadnak
Pál levele a rómaiakhoz  15:1-5


Más emberek igényeit a sajátjaink elé helyezni nem könnyű, ám ez az, amit Jézus folyamatosan tanított a tanítványainak és ez az, amit nekünk is meg kell próbálnunk így tenni. Ha másokkal türelmesek vagyunk és figyelünk a szükségleteinkre segít abban, hogy a körülöttünk lévőkkel békében éljünk. Ezek a versek arról szólnak, hogy Isten az, aki segít abban, hogy türelmesek és örömteliek legyünk.
Eszedbe jut olyan helyzet, ahol talán több türelemre vagy örömre lenne szükséged mások felé?
A héten a napi imáidban kérd Istent, hogy segítsen türelmesebbé, boldogabbá válni.  Ez hogyan kivitelezhető?
Talán könnyebb lesz erre odafigyelned, ha a napnak mindig ugyanabban a szakában imádkozol, például fogmosás vagy öltözködés közben.