2015. november 22., vasárnap

Határtalanul áhitat 47 hétHatártalanul – Olvas az egész világ    


47. hét
November 23 -27.

1 János 1 – János az élet Igéjéről ír
-          Miért olyan fontos az első igeversben, hogy milyen tekintélyt követünk?
-          János arra gondol a 9. versben, hogy egyéni bűneinket kellene bevallanunk, vagy bűnös mivoltunkat? Esetleg mindkettőt?
-          Mire buzdít János, kinek valljuk be bűneinket? Egymásnak, lelki vezetőnknek, vagy közvetlenül Istennek?

1 János 2 – Kapcsolat a hit és az engedelmesség, valamint óvás a hamis tanítóktól
-          Lehetséges egyszerre szeretnünk a világot és Istent is? (15-17.igevers)
-          Hogyan illik a 23. igevers abba az elméletbe, hogy minden vallás ugyanazt az Isten dicsőíti?

1 János 3 – Isten szeretete az egymás iránti szeretetet kell, hogy eredményezze
-          Hisz János az ördög szó szerinti létezésében? (8. vers)
-          Mivel tudod a válaszodat alátámasztani?
-          Lehetséges a cselekvés nélküli hit? (18. vers)
-          Hogyan hasonlítható össze a 23. igevers a Máté 22:36-40-nel?

1 János 4 – Isten a szeretet. Mi szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.(16,19 versek)
-          A gyülekezeted egy olyan hely, ahol az emberek szeretik egymást? (7,21 versek)
-          Te szereted a testvéreidet az Úr Jézusban?
-          Mi az a félelem, amiről János beszél? (18. vers)

1 János 5 – Az Isten iránti engedelmességünk a szeretetünket bizonyítja
-          Milyen értelemben befogadó és kizáró is a kereszténység?(12. vers)
-          Minden gonoszság bűn (17. vers) – ez lenne a bűn meghatározása a modern világban?

Gyermekeknek: Szeretet és megbocsátás

1János 1
Ez a fejezet arra utal, hogy János Jézus közelében volt. Együtt sétált vele és átélt mindent, ami vele történt. Az üzenet mindig erőteljesebb, ha az illető átélte azt, amiről beszél. Nem bátorító az, ahogy János meg akarja osztani a Jó hír üzenetét másokkal? Van egy nagyon fontos ígéret, amire emlékeznünk kell Isten irántunk való szeretetével és kegyelmével kapcsolatban:
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket.”(1János 9)
Írd ki ezt az igét egy lapra, díszítsd ki és tedd jól látható helyre, hogy emlékezz rá. Vagy tanuld meg valakivel együtt, hogy belevésődjön a szívedbe.

2015. november 15., vasárnap

Határtalanul áhitat 46 hétHatártalanul – Olvas az egész világ  


46. hét                                     
november 16 -20.

1 Péter 4 – Istenért élni
-          Akik Jézus feltámadása előtt haltak meg hallottak az evangéliumról? (6. igevers)
-          Milyen lelki ajándékaink vannak a szolgálatra? (10. vers)
-          Szenvedtél már valamilyen módon a kereszténységed miatt? Ha igen, mit tanít erről a 16. vers?

1 Péter 5 – Péter megszólítja a presbitereket és elküldi befejező üdvözletét
-          A 7. vers egyszerűen hangzik, de a véghezvitele nehéz.  Hihető ez a vers számodra?
-          Péter a szó szerinti gonoszban hitt? (8. vers)

2 Péter 1 – Péter emlékeztet az igazi hit megnyilvánulásaira
-          Hogyan ne legyünk” rövidlátó” keresztények (5-8. vers)
-          Miért nevezi Péter a testét „sátornak”?(13. vers)
-          Péter Jézus átváltozására utal a 18. versben?

2 Péter 2 – Hamis tanítók tévelygése
-          Hogyan tudjuk elkerülni, hogy hamis tanítások áldozatává váljunk?
-          Mit mondanak a 20-21-es versek számodra? Mit tanítanak az Isten ítéletről?

2 Péter 3 – Intés türelemre, figyelmességre és készenlétre az Úr visszajöveteléhez
-          Ismertek embereket, akik hasonlóan beszélnek, és nem feltételezik Isten közbeavatkozását és visszajövetelét? (3- 4 vers)
-          Miben áll a 15 és 16. vers jelentősége, ahol Péter úgy utal Pál leveleire, mint más Írásokra?

Gyermekeknek : Az Úr követőiként élni – 2 Péter 1:3-11
Ha elolvastad ezt a bekezdést, olvasd el újra és húzd alá azokat a dolgokat, melyeket Péter tanácsol hitünk megerősítésére. ( 7 ilyen dolog van!)
Ha ezekkel erősítjük a hitünket, úgy fogunk szellemben növekedni, ahogyan a testünk is fejlődik és erős lesz az egészséges tápláléktól.
Egy nagyobb papírtányér közepébe írd bele a következő szót: HIT
Válassz ki 7 egészséges ételt, melyek elősegítik a testi növekedésedet. Rajzold le őket színessel és aztán vágd ki. Mindegyikre írj rá egy – egy szót, amit kigyűjtöttél és aláhúztál a fejezetből. Ragaszd fel a rajzokat a tányérokra. Oszd meg valakivel amit csináltál és mondd el, hogyan tarthatjuk erősen és „egészségesen” a hitünket is.

2015. november 9., hétfő

Határtalanul áhitat 45 hétHatártalanul – Olvas az egész világ

45. hét
November  9  - 13.

Jakab levele  4 – „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek”(7.igevers)
-          Hogyan értelmezed a 6. igeverset?
-          Hogyan tudunk „engedelmeskedni”Istennek? Állíthatjuk, hogy Jakab hisz az ördög szó szerinti értelmezésében? Ha igen, akkor hogy tudunk ellenállni neki?
-          Mi a 15. versben szereplő tanítás lényege?
-          Hogyan függ ez össze veled és a terveiddel?
Jakab levele 5 – Megerősítő, bátorító szavak az ige olvasóinak
-          Mennyire várod türelmesen az Úr visszatértét? Elfogyott már valaha annyira a türelmed, hogy feladtad a várakozást? (7,8 igeversek)
-          Voltál-e valaha vétkes abban, hogy panaszkodtál testvéreidre? ( 9. igevers)
1 Péter 1 – Péter imádsága  Istenhez az élő reménységért
-          Mi a különbség  az  előrelátás és az eleve elrendeltség között? (2. igevers)
-          Hogyan szolgálhat Jézus feltámadása  a  holtak közül élő reménységként? ( 3. igevers)
-          „Újjászületett” vagy?(23. igevers)
1 Péter  2 – Péter arra szólítja a hívőket, hogy éljenek Isten által megszentelt életet a bűnösök között
-          Az első igevers talán teljesen magától értetődő egy kereszténynek, de nem kellene erre újra és újra odafigyelnünk erre?
-          Hogyan lehet Jézus egyik ember számára  a „sarokkő”, míg mások számára a „megbotránkozás” köve?(7,8 igeversek)
1 Péter 3 – Tanítás a megszentelődött életről
-          Mit értett Péter az alatt, amikor arról beszél, hogy ne adjunk helyet a félelemnek? (1-6. igeversek)
-          Hogyan lehetünk „ mindnyájan egyetértők”? (8. igevers)
-          Te készen állsz? (15. igevers)
-          Mi a keresztség? (21. igevers)

Gyermekeknek :  Kiválasztva a megszentelődött életre – 1 Péter 1: 13-25
Az Újszövetségben újra és újra elmondják, hogy szeresd az Urat és a felebarátaidat. Ebben a részben azt olvassuk, hogy teljes szívünkből szeressünk.  Ez azt jelenti,  hogy  Isten és egymást teljes erőnkkel, minden energiánkkal szeretni kell és ezt sohasem szabad feladnunk. Időnként  lehetetlen feladatnak tűnik, de Isten a segítségünkre tud ebben lenni. Isten a szeretet és mi kérhetjük azt, hogy egyre hasonlóbbá tegyen minket magához. Ezen a héten különíts el egy kis időt a napi imádságod mellett és kérd Istent , hogy tegyen alkalmassá arra, hogy még jobban ki tud mutatni felé és mások felé is a szeretetedet. Ezt megteheted a napnak ugyanabban a szakában, hogy ne feledkezz meg róla.

-