2015. március 23., hétfő

Határtalanul áhitat 12.hét12. hét
 "The Whole World Reading" Olvas az egész világ  

Március 23 – 27.Lukács 12 – Jézus példázata a bolond gazdagról és arról, hogy legyünk készek az Úr visszajövetelére
-          Több ezren gyűltek össze Jézust látni. Lehet ez a Lukács evangéliumának 10 részében említett hetvenkét tanítvány szolgálatának az eredménye?
-          A 7. versben az olvasható:”Ne féljetek!” Ez összeegyeztethető az előző igeversben adott tanáccsal , mely az Úr „félelmére” vonatkozik?
-          Mi a 35-46 versekből álló igeszakaszban olvasható tanítás lényege?

Lukács 13 – Jézus még több példázatot mond és szombaton meggyógyítja a görnyedt asszonyt
-          Csak rossz emberekkel történnek rossz dolgok? Ha igen mit sugallnak az 1-5 versek?
-          Milyen módon hasonlít Isten országa a mustármaghoz, vagy a kovászhoz?
-          Miért hasonlítja Jézus az üdvösséget a szoros kapuhoz? ( 22-30. versekből álló igeszakasz)

Lukács 14 – Jézus megmagyarázza a szombat jelentését és még több példázaton keresztül tanít
-          Hogyan magyarázhatjuk a nagy vacsorát? (15-24. versekből álló igeszakasz)
-          A zsidók szövegkörnyezetében a 26. vers azt jelenti, hogy kevésbé szeressünk? Ez a magyarázat segít a valódi megértésben?

Lukács 15 – Jézus tanítása arról, hogy minden elveszett lélek fontos
-          Mennyire tartod fontosnak, hogy mások megmentésén fáradozz? (1-10. versekből álló igeszakasz)
-          Ha egy elveszett bárány vagy drahma „megtaláltatik” lehetséges, hogy újra elvesszen?
-          Mit gondoltok kit képvisel az apa és a két fiú? (11-32. versekből álló igeszakasz)

Lukács 16 – Jézus elmondja a gazdag és Lázár történetét
-          Hogyan tudjuk magyarázni a hamis sáfár példázatát?
-          A gazdag és Lázár története arról szól, hogy mit kell tennünk az életben. Mit mond el a síron túli életről?

Gyermekek feladata:
Egy bárány, egy pénzdarab, két fiú
Lukács 15:1-32
Az elveszett bárány, a pénz, a tékozló fiú története arra emlékeztet minket, hogy Isten és a menny hatalmasan ünnepli azt, aki Jézust választja és követi.
-          Keress egy kis dobozkát vagy edénykét amiben néhány dolgot összegyűjtesz a héten, ahhoz, hogy segítsen az elmélkedésben és imában ezen a héten.
-          Keress – mint a bibliában is –néhány dolgot , például egy pamut labdát vagy gyapjút a bárány szimbolizálásra, pénzérmét, kavicsot a drahmákra, két ágacskát vagy jégkrémes pálcikát a két fiú ábrázolására.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése