2015. október 26., hétfő

Határtalanul áhitat 43 hétHatártalanul   
Olvas az egész világ   

43. hét – október 26 – 30.

Zsidókhoz írt levél 7 –„ Ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte (Jézus), amikor önmagát adta áldozatul” (27.igevers)

-          Miért volt a zsidóknak főpapra szüksége Jézust megelőzően?
-          Milyen módon vált Jézus a legnagyobb főpappá?
-          Milyen értelemben ő az Egyetlen legmagasabb rangú főpap?

Zsidókhoz írt levél 8 – Krisztus az Új szövetség közbenjárója
-          Egyetértünk-e abban, hogy az 5. igevers a mennyei sátorra utal?
-          Ha igen, akkor ez segít annak megmagyarázásában, hogy miért kellett az ószövetségi papságnak olyan precízen követnie a szent sátor elkészítését?

Zsidókhoz írt levél 9 – Jézus mint legfőbb pap belépve a mennyei sátorba hogy áldozatával eltörölje bűneinket
-          Igaz az, hogy csakis Jézus áldozatának fényében nyer értelmet az ótestamentumi áldozati rendszer? (23-28.igeversek)
-          A 27. igevers hasznos válaszul szolgál a reinkarnáció hívői számára?

Zsidókhoz írt levél 10 – Jézus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes
-          A levél szerzője meggyőzi azokat a zsidó keresztényeket, akik azon töprengenek, hogy folytassák-e az ótestamentumi áldozati hagyományokat? (1-10.igevers)
-          Miért fontos a többi hívővel közösségben lenni? (25. igevers)

Zsidókhoz írt levél 11 – A működő hit a régi bibliai emberek életében
-          Elolvasva a fejezetet, gondolkodj el saját hiteden, életeden és bizonyságodon. Téged is be lehet sorolni a hithű emberek táborába?

Gyermekeknek: Isten embereinek hatalmas hite

Zsidókhoz írt levél  11. fejezete
Mennyi történet azokról, akiknek hatalmas hitük volt az Úrban. hallva ezeket a történeteket te is megerősödhetsz és bátorodhatsz a hitben. Talán ezek közül a történetek közül az egyik különösen megérint majd téged. Oszd meg a családoddal, a barátaiddal, vagy a gyülekezeted tagjaival azokat a csodálatos dolgokat, melyek ezeknek  az embereknek az Istenbe vetett hite által történtek meg.
Jerikó bevétele – Józsué 5:13-6:27, Dávid és Góliát 1Sámuel 17. fejezete, Dániel az oroszlánok barlangjában – Dániel könyve 6. fejezet .
Hogyan fejezeték ki ezek az emberek az Istenbe vetett hitüket?

2015. október 18., vasárnap

Határtalanul áhitat 42.hétHatártalanul – Olvas az egész világ
42. hét – október 19 – 23.


Zsidókhoz írt levél 2 – A szerző figyelmezteti az olvasóit, hogy nagyon figyeljenek a hallott tanításokra
-          Azok a csodák és jelek, melyekről az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk csak Gyors „elsősegélyként” értelmezhetők abból a célból, hogy a keresztény mozgalom elinduljon, vagy ezek a dolgok folyamatosan érzékelhetők? (4.igevers)
-          Mit sugall a szerző? Az ördög valóságos, vagy csupán egy szimbolikus utalás? (14-15.igevers)
-          Miért fontos megértenünk Jézus teljes emberi mivoltát is?

Zsidókhoz írt levél 3 – A zsidók óva intése a hitetlenségtől
-      Az egész  fejezet a hitetlenségre figyelmeztet, illetve az ellen szól. Miért van erről ennyire meggyőződve a szerző?

Zsidókhoz írt levél 4 – Mindenki, aki Jézuson keresztül jön az Atyához, bemegy a „szombat nyugalmába”
-          A „nyugalom vajon” akkor kezdődik, amikor a Mennybe kerülünk, vagy már attól a pillanattól, amikortól elfogadjuk Isten megváltását és az örök üdvösséget? (1-13. igeversek)
-          Annak ellenére, hogy teljességgel emberré lett és kísértésnek volt kitéve, ahogyan mi is mindannyian, Jézus nem ismerte a bűnt.(15.igevers) Lehetséges ez, anélkül, hogy elhinnénk a teljességgel isteni mivoltát is? (Róma 3:23)

Zsidókhoz írt levél 5 – A szerző kifejezi elvárását, hogy gyermeki hívőkből érett hívőkké váljunk
A levél írója meg van győződve arról, hogy egyesek „hallása teljesen eltompult” és nem is kívánják meghallani az igaz tanítást?(11.igevers)
-          Egyetértünk-e abban a szerzővel, hogy tovább kell lépni az alap tanításokon és a hitben még jobban el kell mélyülni? (12-14.igevers)
-          Hogyan fejlődtél TE a személyes hitedben az elmúlt egy év során?

Zsidókhoz írt levél 6 – A szerző felsorol néhány „elemi tanítást” , melyeken már túl kell lépnünk, tovább haladva a hitben
-          Ezeket a témákat te az alaptanítások kategóriájába sorolnád? (1-3.igeversek)
-          Mennyire ismerős neked ez a tanítás?
-          A holtak feltámadása alaptanítás (2.igevers) A gyülekezetekben nem kellene jobban ismerni ezt a tanítást, mely a feltámadásunkról szól?
Gyermekeknek – A hitben való növekedés és fejlődés
Zsidókhoz írt levél 5:11 – 6:3

Ez a bekezdés különösen bátorít arra, hogy végig gondoljuk milyen fejlődésen megyünk végig Jézus által. Képzeld el, ha egész életedben olyan maradnál, mint egy baba. Csak tejen élnél és nem fogyasztanád azokat az egyéb hasznos ételeket, amelyek az egészséges fejlődésedhez szükségesek. Ahogyan gondoskodnunk kell az egészségünkről annak érdekében, hogy megfelelően növekedjünk és fejlődjünk, ugyanúgy kell gondoskodnunk a Jézus Krisztussal fenntartott kapcsolatunk fejlődéséről  és növekedéséről is.
Fogj egy papírlapot és oszd két részre. 

A lap egyik oldalára ragassz képeket olyan ételekről, melyek segítenek az egészséges fejlődésben.
A másik oldalra azokat a dolgokat tedd fel, melyek segítik a Krisztussal kialakított kapcsolatod fejlődését.

2015. október 11., vasárnap

Határtalanul áhitat 41. hétHATÁRTALANUL – OLVAS AZ EGÉSZ VILÁG
41.HÉT – OKTÓBER 12 – 16.


Titusz 1 – Pál levele Tituszhoz az igaz tanok hirdetéséről
-          Függetlenül attól, hogy te magadat az „idősebb” kategóriába sorolod vagy nem, rád illenek a 6-9. igeszakaszban leírtak?
-          Milyen módon volt Titustól várták el Titustól, hogy elhallgattassa a hamis tanítókat? (11.igevers)

Titusz 2 – További tanácsok a tanításhoz
-          Ez a fejezet minden keresztényre illik, vagy csak a Tituszhoz hasonló tanítókra?
-          Helyettesíthetjük az „úr” és „szolga” szavak helyére a munkaadó és a munkavállaló kifejezéseket? (9-10.vers)

Titusz 3 – Hit által van üdvösségünk, de odaszenteljük-e  magunkat a jó cselekedetekre?
-          Igazságos azt mondanunk, hogy a megszentelődést az üdvözülés teremti meg, vagy ez előfeltétele az üdvözülésnek? Esetleg egyik sem?
-          Durva vagy ésszerű a 10-es igevers megfogalmazása?

Pál levele Filemonhoz – Pál közbenjár Onezimuszert Filemonnál
-          Pál szójátékot használ, hiszen az Onezimusz név jelentése „hasznos”.(10-11.versek)
-          Pál úgy írja le őt, mint aki valaha haszontalan volt, ám most hasznára van Filemonnak.
-          Mit tanít számunkra a levél? Van valami hiányossága?

A zsidókhoz írt levél 1 – Jézus méltósága és szentséges mivolta
-          Jézus „Isten lényének képmása”- írja Pál a 3.igeversben. Mit gondolsz erről?
-          Ez a szakasz Jézus fensőbbségét hirdeti az angyalokkal és a prófétákkal szemben. Miért akarta a szerző ezt kihangsúlyozni?
-          Mennyiben tér el ennek a levélnek a stílusa a Pál által írott többi levéltől?

Gyermekeknek – Életvezetési tanácsok
Titus 2:1-15
Pál sokféle ember számára írta ezeket a tanácsokat. Néhányuk fontosabb és hatalommal bíró szerepet töltött be a társadalomban, mint mások, ám Pál üzenete mindnyájuk számára ugyanaz volt:
Függetlenül attól, hogy jók vagy rosszak a körülményeid, van hatalmad vagy nincs, meg kell próbálni oly módon élni, ahogy Jézus azt tanította. Isten szeretetét mutatni mások felé és úgy bánni velük, ahogy  mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Erről fogják megismerni a körülöttünk élő emberek ezt az új és jobb életet, amiről Jézus is beszélt – a szeretetteljes életet, a szabadságot, a szenvedélyes odaszánást.
Készíts egy szókereső játékot a következő szavak segítségével:
-          önuralom, hit, szeretet, türelem, kedvesség, őszinteség, becsületesség, megbízhatóság, remény, tisztaság, bátorság, tisztelet. Készíts egy 15X15-ös betűrejtvényt és írd bele ezeket a szavakat, a többi helyet véletlenszerű betűkkel kitöltve.
-          Add oda valakinek ezt a rejtvényt, hogy keresse ki az általad felírt szavakat, majd magyarázd el neki, hogy ezek a tulajdonságok miért fontosak számunkra.