2015. október 11., vasárnap

Határtalanul áhitat 41. hétHATÁRTALANUL – OLVAS AZ EGÉSZ VILÁG
41.HÉT – OKTÓBER 12 – 16.


Titusz 1 – Pál levele Tituszhoz az igaz tanok hirdetéséről
-          Függetlenül attól, hogy te magadat az „idősebb” kategóriába sorolod vagy nem, rád illenek a 6-9. igeszakaszban leírtak?
-          Milyen módon volt Titustól várták el Titustól, hogy elhallgattassa a hamis tanítókat? (11.igevers)

Titusz 2 – További tanácsok a tanításhoz
-          Ez a fejezet minden keresztényre illik, vagy csak a Tituszhoz hasonló tanítókra?
-          Helyettesíthetjük az „úr” és „szolga” szavak helyére a munkaadó és a munkavállaló kifejezéseket? (9-10.vers)

Titusz 3 – Hit által van üdvösségünk, de odaszenteljük-e  magunkat a jó cselekedetekre?
-          Igazságos azt mondanunk, hogy a megszentelődést az üdvözülés teremti meg, vagy ez előfeltétele az üdvözülésnek? Esetleg egyik sem?
-          Durva vagy ésszerű a 10-es igevers megfogalmazása?

Pál levele Filemonhoz – Pál közbenjár Onezimuszert Filemonnál
-          Pál szójátékot használ, hiszen az Onezimusz név jelentése „hasznos”.(10-11.versek)
-          Pál úgy írja le őt, mint aki valaha haszontalan volt, ám most hasznára van Filemonnak.
-          Mit tanít számunkra a levél? Van valami hiányossága?

A zsidókhoz írt levél 1 – Jézus méltósága és szentséges mivolta
-          Jézus „Isten lényének képmása”- írja Pál a 3.igeversben. Mit gondolsz erről?
-          Ez a szakasz Jézus fensőbbségét hirdeti az angyalokkal és a prófétákkal szemben. Miért akarta a szerző ezt kihangsúlyozni?
-          Mennyiben tér el ennek a levélnek a stílusa a Pál által írott többi levéltől?

Gyermekeknek – Életvezetési tanácsok
Titus 2:1-15
Pál sokféle ember számára írta ezeket a tanácsokat. Néhányuk fontosabb és hatalommal bíró szerepet töltött be a társadalomban, mint mások, ám Pál üzenete mindnyájuk számára ugyanaz volt:
Függetlenül attól, hogy jók vagy rosszak a körülményeid, van hatalmad vagy nincs, meg kell próbálni oly módon élni, ahogy Jézus azt tanította. Isten szeretetét mutatni mások felé és úgy bánni velük, ahogy  mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Erről fogják megismerni a körülöttünk élő emberek ezt az új és jobb életet, amiről Jézus is beszélt – a szeretetteljes életet, a szabadságot, a szenvedélyes odaszánást.
Készíts egy szókereső játékot a következő szavak segítségével:
-          önuralom, hit, szeretet, türelem, kedvesség, őszinteség, becsületesség, megbízhatóság, remény, tisztaság, bátorság, tisztelet. Készíts egy 15X15-ös betűrejtvényt és írd bele ezeket a szavakat, a többi helyet véletlenszerű betűkkel kitöltve.
-          Add oda valakinek ezt a rejtvényt, hogy keresse ki az általad felírt szavakat, majd magyarázd el neki, hogy ezek a tulajdonságok miért fontosak számunkra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése