2015. október 26., hétfő

Határtalanul áhitat 43 hétHatártalanul   
Olvas az egész világ   

43. hét – október 26 – 30.

Zsidókhoz írt levél 7 –„ Ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte (Jézus), amikor önmagát adta áldozatul” (27.igevers)

-          Miért volt a zsidóknak főpapra szüksége Jézust megelőzően?
-          Milyen módon vált Jézus a legnagyobb főpappá?
-          Milyen értelemben ő az Egyetlen legmagasabb rangú főpap?

Zsidókhoz írt levél 8 – Krisztus az Új szövetség közbenjárója
-          Egyetértünk-e abban, hogy az 5. igevers a mennyei sátorra utal?
-          Ha igen, akkor ez segít annak megmagyarázásában, hogy miért kellett az ószövetségi papságnak olyan precízen követnie a szent sátor elkészítését?

Zsidókhoz írt levél 9 – Jézus mint legfőbb pap belépve a mennyei sátorba hogy áldozatával eltörölje bűneinket
-          Igaz az, hogy csakis Jézus áldozatának fényében nyer értelmet az ótestamentumi áldozati rendszer? (23-28.igeversek)
-          A 27. igevers hasznos válaszul szolgál a reinkarnáció hívői számára?

Zsidókhoz írt levél 10 – Jézus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes
-          A levél szerzője meggyőzi azokat a zsidó keresztényeket, akik azon töprengenek, hogy folytassák-e az ótestamentumi áldozati hagyományokat? (1-10.igevers)
-          Miért fontos a többi hívővel közösségben lenni? (25. igevers)

Zsidókhoz írt levél 11 – A működő hit a régi bibliai emberek életében
-          Elolvasva a fejezetet, gondolkodj el saját hiteden, életeden és bizonyságodon. Téged is be lehet sorolni a hithű emberek táborába?

Gyermekeknek: Isten embereinek hatalmas hite

Zsidókhoz írt levél  11. fejezete
Mennyi történet azokról, akiknek hatalmas hitük volt az Úrban. hallva ezeket a történeteket te is megerősödhetsz és bátorodhatsz a hitben. Talán ezek közül a történetek közül az egyik különösen megérint majd téged. Oszd meg a családoddal, a barátaiddal, vagy a gyülekezeted tagjaival azokat a csodálatos dolgokat, melyek ezeknek  az embereknek az Istenbe vetett hite által történtek meg.
Jerikó bevétele – Józsué 5:13-6:27, Dávid és Góliát 1Sámuel 17. fejezete, Dániel az oroszlánok barlangjában – Dániel könyve 6. fejezet .
Hogyan fejezeték ki ezek az emberek az Istenbe vetett hitüket?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése