2015. május 4., hétfő

Határtalanul áhitat 18.hét18. hét 

"The Whole World Reading" Olvas az egész világ 

Május 4 – 10. 
János 18 – Jézus elfogatása, kihallgatása a zsidó vezetők, majd Pilátus előtt
-          A többi tanítvány beszámolójával összehasonlítva, Jánosé szorosan végigkíséri Jézust a letartóztatása  és elítélése során. Így látod te is?
-          Lehetett a másik tanítvány János? Ha így van, úgy tűnik, hogy neki pontos rálátása volt a per folyamatára. (16-os vers)
-          Más beszámolók  a zsidók húsvéti étkezéseként írják le az utolsó vacsorát. A zsidók nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy ne váljanak tisztátalanokká, épp ezért fogyasztották  el később a húsvéti étket. Ez hihetővé teszi azt az elméletet, hogy a húsvéti bárány bemutatása és feláldozása megengedett volt két napban is? Vagy egyesek a nap különböző szakaszaiban fogyasztották el az áldozati étket? 

János 19 – Pilátus megkorbácsoltatja Jézust, megfeszítik és sírba teszik
-          Miért korbácsoltatta meg Pilátus Jézust? (1 igevers)
-          Törvényes volt, vagy a tömeg kedvére akart tenni? Esetleg egy utolsó elkeseredett kísérlet volt, hogy megmentse őt a kivégzéstől?
-          A Jézus keresztje fölötti jel a különböző volt az egyes beszámolók szerint. A 20-as vers erre magyarázatul szolgál.

János  20 – A feltámadott Jézus megjelenik a tanítványoknak
-          Mit gondolsz Mária miért nem ismerte fel Jézust? (14-es vers)
-          Mi volt a bezárt ajtók jelentősége? Mire következtethetünk ebből? (19- 26 –os  igeszakaszok)
-          Zsidóként a tanítványok tudták, hogy csak Istené a dicsőség. Figyeld meg mit mond Tamás a 28-as versben és Jézus hogyan fogadja a kinyilatkoztatását.

János  21 – Jézus elvezeti tanítványait a tengerhez, a nagy halfogás, Péter megbízatása
-          Van-e valami jelentősége a 153 nagy hal megemlítésének? (11-es vers)
-          A 15-ös versben Jézus a többi tanítványra vagy a halakra utal?
-          A 24-es versben mint szeretett tanítványt azonosítja Jánost, az evangélium íróját.

Apostolok cselekedetei – 1 Jézus felmegy a mennybe, Mátyást kiválasztják Júdás helyére
-          Lukács evangéliumát szintén Teofilushoz címezi. Feltételezhetően ugyanaz a szerzője az Apostolok cselekedeteinek?
-          Miért így vitetett fel Jézus a mennybe? (9-11-es versek)
-           Napjainkban mennyire lennének törvényesek a főbb egyházi döntések ezen a módon? (21-26-os vers)
Gyermekeknek:
Jézus felvitele a mennybe  - Apostolok Cselekedetei  1 : 1-11
Hogyan érezhettek a tanítványok, amikor Jézus eltávozott közülük?
Jézus ígérete a Szent Szellemről azt jelentette, hogy a tanítványok nem lesznek egyedül. Isten lelke mindig ott lesz, hogy vigasztalja és bátorítsa őket. Mi is kérhetjük a Szent Szellemet, hogy velünk is ott legyen, vigasztalást adva, amikor szomorúak vagyunk, segítve, hogy bölcs döntéseket hozzunk, bátorítva, amikor félünk és még sok más módon is.
-          Milyen helyzetekben kérheted a Szent Szellem segítségét?
-          A hét folyamán figyelj arra, hogy mikor kérhetnéd az Ő támogatását, vigasztalását. Egy egyszerű imádságban le is írhatod mindezt.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése