2015. január 12., hétfő

Határtalanul áhitat 2 hét


Olvassuk együtt az egész világon !                                                         


Határtalanul áhitat 2. hét 

(2015  január 12 napjával kezdődő hétre) 

Máté 6 – Jézus még több tanítást ad, beleértve azt, hogyan imádkozzunk és rangsoroljuk a dolgokat az életben
 1.  Az adakozásod a rászorultak felé azért történik, hogy ezzel kivívd mások elismerését, vagy Isten iránti szeretetedből ered?
 2. Mi az imádság? Kinek van joga imádkozni? Az imának bizonyos hosszúságúnak kell lennie? Hangosan kell mondani? Bizonyos időben imádkozhatunk csak? 
Máté 7 – A megfelelő ítélőképesség szükségessége és ennek gyakorlati tanítása
 1.  Fennáll-e annak a veszélye, hogy másokat a cselekedeteik alapján ítélünk meg, míg magunkat a saját indítékaink szerint?
 2. Miért hasonlítja össze a „keskeny” utat a romlásba vezető úttal Jézus? Miről szól a 13 - 14 versekben található igeszakasz?
 3.  Ha Jézus a kőszikla, mit jelképezhet a homok, az eső és a szél?
Máté 8 – Jézus gyógyító ereje és példák a természetfölötti erőre
 1.  Milyen módon volt a százados hite nagyobb a többiekénél?
 2. Ez a fejezet megjeleníti Jézus gyógyító erejét, erejét a természetes és a természetfölötti dogokban. Létezett- e azóta valaki, aki hasonló erővel bírt ?
 3. Képzeljünk el valakit, aki ma isteni erővel bír. Milyen bizonyítékokkal kellene rendelkeznie? sokban különbözne Jézus idején tapasztaltaktól?
Máté 9 – Még több gyógyítás és kérdés
 1.   Miért vádolták Jézust istenkáromlással?
 2.   Jézus életre kelti a halott lányt, meggyógyítja a vakot és a némát. El tudjátok képzelni milyen hatással lehetett ez azokra, akik tudomást szereztek róla?

Máté 10 – a tizenkét tanítvány elnevezése és evangélizáló misszióba való kiküldetése
 1.  A 32- 33 versekben található igeszakasz a mai keresztények számára kihívást jelent vagy vigasztalást?

Kihívás a gyermekeknek – Az Úr imája – Máté 6:5-15

Gondoljátok, végig hogyan tennétek személyessé az Úr imáját ezeknek a mondatoknak a befejezésével:
 • Dicsőítelek és tisztellek Uram, mert……...
 •  Segíts Uram, hogy másokkal……………
 •  Köszönöm,hogy……..................
 •  Sajnálom,hogy…………………
 • Segíts megbocsájtani, hogy………………………………….


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése